ปิดกิจการ

“ ทางโรงแรมขอประกาศให้ทุกท่านทราบว่า ในวันที่ 31 กรกฏาคม 2565 โรงแรมอีสติน มักกะสัน กรุงเทพฯ  จะปิดกิจการทั้งหมดอย่างถาวร หลังจากที่โรงแรมได้เปิดดำเนินกิจการมาเกือบ 30 ปี เนื่องจากการเช่าที่ดินที่โรงแรมตั้งอยู่จะหมดอายุในไม่ช้าและจะไม่มีการต่ออายุสัญญาเช่า ทางโรงแรมขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้การสนับสนุนโรงแรมตลอดหลายปีที่ผ่านมา 

Eastin Hotels & Residences หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีโอกาสได้ให้บริการคุณลูกค้าในอนาคตที่โรงแรมอื่นๆ ของเราในประเทศไทย เวียดนาม ลาว อินโดนีเซีย และอินเดีย ขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้ง มา ณ โอกาสนี้" 

ผู้บริหาร โรงแรม อีสติน มักกะสัน กรุงเทพฯ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร +66 2 651 7600  หรืออีเมล  rsvn@eastinmakkasanbangkok.com