ฟรี บริการรถรับส่ง ไป – กลับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ฟรี บริการรถรับส่ง ไป – กลับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิสำหรับผู้เข้าพักทุกท่าน ในการใช้บริการรถรับส่งโปรดแจ้งรายละเอียดเที่ยวบินให้โรงแรมทราบอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนวันเดินทาง โดยมีตารางการเดินรถดังนี้

รับจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ       ไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
6.00 น. 5.30 น.
10.00 น. 9.30 น.
14.00 น. 13.30 น.
18.00 น. 17.30น.

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ( COVID-19) ในปัจจุบัน โรงแรมได้มีมาตรการด้านความสะอาด และสุขอนามัย เพื่อความปลอดภัยของทั้งพนักงาน และผู้เข้าพัก ทั้งนี้ ทางโรงแรมของดการให้บริการรถรับส่งสนามบินแบบส่วนตัว และ รถรับส่งสนามบินนอกเหนือจากตารางเวลาเป็นการชั่วคราว จึงต้องขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ โอกาสนี้ หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อโรงแรม