Fitness Centre

Tọa lạc tại tầng 6. Mở cửa từ 6.00 sáng – 8.00 tối.
Phòng fitness hướng ra Thành phố là nơi dành cho khách hàng yêu thích rèn luyện sức khỏe.