EARLY BIRD 5 DAYS

Đặt phòng sớm và nhận giảm giá 30%. Giá đã bao gồm Bữa sáng và wi-fi miễn phí. Giá chưa bao gồm thuế và phí dịch vụ. 100% thanh toán trước và không hoàn lại. Không được phép sửa đổi .

Điều khoản và điều kiện

  • Thời gian đặt phòng: từ giờ đến ngày 31/10/2021
  • Thời gian lưu trú: từ 25/12/2020 - 31/10/2021
  • Khuyến mãi không được áp dụng chung với các chương trình khuyến mãi khác
  • Hủy phòng: KHÔNG được hủy phòng và không hoàn tiền
  • Thanh toán: Trả trước - Cần có thẻ tín dụng hợp lệ và sẽ được tính phí tại thời điểm đặt phòng
  • Eastin Grand Hotel Nha Trang yêu cầu thẻ tín dụng hợp lệ để đảm bảo tất cả các đặt phòng trong trường hợp hủy muộn hoặc không có chương trình. Khách sạn có quyền tính phí hoặc ủy quyền trước thẻ tín dụng được cung cấp tối đa toàn bộ số tiền đặt phòng khi nhận phòng để đảm bảo có đủ tiền để thanh toán hóa đơn cuối cùng và chúng tôi sẽ giữ số tiền này trong suốt thời gian lưu trú của bạn.
  • LƯU Ý ** Ủy quyền trước sẽ đặt số tiền được ủy quyền trước ở trạng thái "tạm giữ" và tạm thời giảm giới hạn thẻ tín dụng của bạn, nhưng đó KHÔNG phải là phí giao dịch và sẽ không được phản ánh trong bảng sao kê thẻ tín dụng của bạn. Tùy thuộc vào quy trình của tổ chức phát hành thẻ tín dụng của bạn, số tiền được ủy quyền trước thường sẽ được ghi có trở lại tài khoản của bạn trong vòng 7 đến 10 ngày
  • Các điều khoản và điều kiện không được đề cập khác sẽ được áp dụng theo chính sách của khách sạn