Flexible Deal with Breakfast Rate

Đặt phòng ngay và nhận giảm giá 25% trên mức giá linh hoạt nhất của chúng tôi. Giá đã bao gồm Bữa sáng và wi-fi miễn phí. Đặt ngay với chúng tôi và thanh toán tại khách sạn. Không yêu cầu tiền đặt cọc. Giá phải chịu thuế và phí dịch vụ.

 

Điều khoản và điều kiện

  • Thời gian đặt phòng: từ giờ đến ngày 31/10/2021
  • Thời gian lưu trú: từ 25/12/2020 - 31/10/2021
  • Khuyến mãi không được áp dụng chung với các chương trình khuyến mãi khác
  • Hủy phòng: Miễn phí hủy phòng trước 2 ngày so với ngày nhận phòng
  • Khách không đến: Phạt phí phòng đêm đầu tiên có bao gồm thuế và phí phục vụ
  • Thanh toán: Thanh toán khi nhận phòng tại khách sạn
  • Các điều khoản và điều kiện không được đề cập khác sẽ được áp dụng theo chính sách của khách sạn