Skip to main content

Giảm giá đặc biệt 50% nhân dịp mở cửa

Nhận giảm giá 50% mức giá linh hoạt tốt nhất của chúng tôi bằng cách là một trong những khách hàng đầu tiên hỗ trợ khai trương của chúng tôi. Giá đã bao gồm Bữa sáng và wi-fi miễn phí. Giá phải chịu thuế và phí dịch vụ. 100% thanh toán trước và không hoàn lại. Không sửa đổi cho phép.

Điều khoản và điều kiện

  • Hủy bỏ: KHÔNG hủy bỏ mà không hoàn trả
  • Thanh toán: Trả trước - Cần có thẻ tín dụng hợp lệ và sẽ được tính phí tại thời điểm đặt phòng
  • Eastin Grand Hotel Nha Trang yêu cầu thẻ tín dụng hợp lệ để đảm bảo tất cả các đặt phòng trong trường hợp hủy muộn hoặc không có chương trình. Khách sạn có quyền tính phí hoặc ủy quyền trước thẻ tín dụng được cung cấp tối đa toàn bộ số tiền đặt phòng khi nhận phòng để đảm bảo có đủ tiền để thanh toán hóa đơn cuối cùng và chúng tôi sẽ giữ số tiền này trong suốt thời gian lưu trú của bạn.
  • LƯU Ý ** Ủy quyền trước sẽ đặt số tiền được ủy quyền trước ở trạng thái "tạm dừng" và tạm thời giảm giới hạn thẻ tín dụng của bạn, nhưng đó KHÔNG phải là phí giao dịch và sẽ không được phản ánh trong bảng sao kê thẻ tín dụng của bạn. Tùy thuộc vào quy trình của tổ chức phát hành thẻ tín dụng của bạn, số tiền được ủy quyền trước thường sẽ được ghi có trở lại tài khoản của bạn trong vòng 7 đến 10 ngày
Llên đầu trang