Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam

Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam là tổ chức nghiên cứu khoa học, sưu tầm, kiểm kê, bảo quản, phục chế hiện vật và tư liệu về các dân tộc. Nơi đây cũng tổ chức trưng bày, trình diễn và những hoạt động nhằm giới thiệu, phổ biến và giáo dục về các giá trị lịch sử, văn hoá của các dân tộc trong và ngoài nước.

9 phút di chuyển, cách Eastin Hà Nội Hotel 3.2km

+ 84-24-3756-2193
Nguyễn Văn Huyên, phường Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội 

Mở cửa: hàng ngày từ 8h30 đến 17h30.
Đóng cửa: các ngày thứ Hai và Tết Nguyên đán.