Nhà thờ Lớn

Nhà thờ Lớn Hà Nội nằm giao giữa 3 tuyến phố Nhà Chung, Nhà Thờ và Lý Quốc Sư và là nhà thờ chính tòa của Tổng giáo phận Hà Nội, nơi có ngai tòa của tổng Giám mục. Đây cũng là một nhà thờ cổ tại thành phố, thường xuyên diễn ra các sinh hoạt tín ngưỡng của các giáo dân thuộc tổng giáo phận Hà Nội. Nhà thờ Lớn Hà Nội mang đậm nét nhất những đặc trưng của kiến trúc Gothic châu Âu với bức tường xây cao, có mái vòm và nhiều cửa sổ.
Mở cửa: 8:00 – 10:30,12:00 – 18:00.
GPS: 21.0286657,105.8466236

40 Nhà Chung Hà Nội Vietnam

+84 24 3828 5967

Monday 14:00 - 17:00

Tuesday 14:00 - 17:00

Wednesday 14:00 - 17:00

Thursday 14:00 - 17:00

Friday 14:00 - 17:00

Saturday 14:00 - 17:00

Sunday 15:00 - 21:00