นโยบายความเป็นส่วนตัว

อีสติน โฮเต็ล รีสอร์ท และ เรสซิเดนซ์  เล็งเห็นถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณซึ่งเป็นผู้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา เราทราบดีว่าคุณให้ความสำคัญกับวิธีการที่ข้อมูลของคุณจะถูกเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และโอนย้ายไปยังนอกประเทศไทย ซึ่งเราจะนำข้อมูลที่คุณให้กับเราไปใช้เพื่อมอบผลิตภัณฑ์และให้บริการที่ตรงกับความต้องการและความจำเป็นที่ออกแบบมาอย่างเหมาะสมสำหรับคุณ เราซาบซึ้งในความไว้วางใจของคุณ และจะดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วยความระมัดระวังและสมเหตุสมผล พร้อมทั้งมอบประสบการณ์และการให้บริการลูกค้าอย่างดีที่สุดให้แก่คุณโดยเฉพาะ

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้บังคับใช้กับ เว็บไซต์ แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าทางโทรศัพท์ ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ ช่องทางการสื่อสารทางออนไลน์ ตลอดจนสถานที่อื่นๆ ที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ อย่างไรก็ตาม โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ควบคู่กับข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับบริการเฉพาะดังกล่าวที่คุณใช้งาน (ซึ่งอาจมีกำหนดไว้แยกต่างหากตามประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจากคุณ)

เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวบุคคลหรือที่ทำให้สามารถระบุตัวบุคคลได้

เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เป็นครั้งคราว ดังนั้น โปรดตรวจสอบเป็นประจำเพื่อดูว่านโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ได้รับการแก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อใด การเปลี่ยนแปลงใดๆ ก็ตามในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะมีผลเมื่อเราเผยแพร่นโยบายความเป็นส่วนตัวที่แก้ไขดังกล่าวลงในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของเรา เราจะแจ้งให้คุณทราบเพิ่มเติมหากมีการแก้ไขหรือปรับปรุงที่สำคัญ กรณีที่การเปลี่ยนแปลงแก้ไขเป็นการลิดรอนสิทธิของคุณในส่วนของข้อมูลที่ละเอียดอ่อนตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ บริษัทจะขอความยินยอมจากคุณก่อน เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น