ปิดสระว่ายน้ำชั่วคราว

ตั้งแต่วันที่ 11-25 กันยายน 2566

เรียน ลูกค้าทุกท่าน

เนื่องจากเราเล็งเห็นความสำคัญด้านความปลอดภัยของลูกค้าที่เข้าพักเป็นสำคัญสูงสุด ทางโรงแรม อีสติน ตัน เชียงใหม่ ขอเรียนแจ้งให้ทุกท่านทราบว่า โรงแรมฯ จำเป็นต้องปิดสระว่ายน้ำชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 11-30 กันยายน 2566 เพื่อทำการซ่อมบำรุงอย่างเร่งด่วน และป้องกันอันตรายอันอาจเกิดกับผู้ใช้งาน

สำหรับผู้เข้าพักที่สำรองห้องพักในช่วงเวลาดังกล่าว ท่านสามารถใช้สระว่ายน้ำ และสิ่งอำนวยความสะดวก รวมถึงรับเครื่องดื่ม 1 แก้ว ได้ที่ ชั้น 5 เวลา 08.00-20.00 น. ที่โรงแรม ยู นิมมาน เชียงใหม่ (เพียง 2นาที)  
โรงแรม อีสติน ตัน เชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น และขอขอบคุณในความเข้าใจจากทุกท่าน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ โรงแรม โรงแรม อีสติน ตัน เชียงใหม่ โทร 052 001 999 หรือ อีเมล   rsvn@eastintanchiangmai.com