เมืองโบราณ

เมืองโบราณ พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่จัดแสดงและรวบรวมความหลากหลายของวัฒนธรรมดั้งเดิม นำเสนอผ่านรูปแบบสถาปัตยกรรม ศิลปกรรม และงานฝีมือ ภายในพื้นที่ที่โอบล้อมไปด้วยธรรมชาติอันเงียบสงบ ที่เมืองโบราณแห่งนี้จะนำนักท่องเที่ยวเดินทางไปสัมผัสประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ศาสนา และประเพณีอันหลากหลายของคนไทยจากอดีตสู่ปัจจุบัน

ที่นี่มีพื้นที่มากกว่า 800 ไร่ โดยอาณาเขตพื้นมีรูปร่างคล้ายแผนที่ประเทศไทยและได้รับการขนานนามว่าเป็นพิพิธภัณฑ์การแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลก ที่มีการจำลองสถานที่ที่มีชื่อเสียงภายในประเทศมาจัดแสดง

เปิดทุกวัน ตั้งแต่ 09.00 – 16.00 น.