โรงแรม อีสติน ตัน เชียงใหม่ เปิดให้บริการ 1 กรกฎาคม 2563

เรียน ลูกค้าทุกท่าน

โรงแรม อีสติน ตัน เชียงใหม่ ขอเรียนให้ท่านทราบว่า ทางโรงแรมจะเปิดให้บริการในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 6.00 น. โดยทางโรงแรมได้เตรียมความพร้อมในด้านความสะอาด และสุขอนามัย ของสถานที่ พนักงานของเรา รวมถึงความเป็นอยู่ที่ดีของแขกผู้เข้าพัก 

สอบถามเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ โทร. +66 52 001 999 อีเมล์ rsvn@eastintanchiangmai.com