Skip to main content

Dịch vụ vận chuyển và Limousine

Khách sạn cung cấp dịch vụ vận chuyển với lái xe biết giao tiếp tiếng Anh và miễn phí sử dụng Wi-Fi trong xe.

Back to top