Dịch vụ vận chuyển và Limousine

Khách sạn cung cấp dịch vụ vận chuyển với lái xe biết giao tiếp tiếng Anh và miễn phí sử dụng Wi-Fi trong xe.